Om Arbetsplatsguiden

Arbetsplatsguiden har utvecklats för att vara ett stöd för arbetsmiljöarbetet i ideella organisationer. Initiativet till Arbetsplatsguiden kommer från

Innehållet i Arbetsplatsguiden har utvecklats av Ann-Beth Antonsson, Lena Birgersdotter och Lisa Schmidt, IVL Svenska Miljöinstitutet i samråd med initiativtagarna. För programmering svarar Litium.

Utvecklingen av Arbetsplatsguiden har varit möjligt genom anslag från AFA Försäkring.


Skriv ut