Länkar

Arbetsplatsguiden innehåller länkar till många hemsidor som kan vara till nytta för arbetsmiljöarbetet i ideella organisationer. Nedan finns en sammanställning av dessa sidor.

Allmänt om arbetsmiljö

Arbetsmiljöupplysningen är en portal för många organisationers hemsidor om arbetsmiljö. Via Arbetsmiljöupplysningen går det att hitta information om mycket!

Prevent Via Prevents hemsida går det att hitta många olika typer av material för arbetsmiljöarbetet, t ex checklistor och arbetsmaterial som stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverkets hemsida innehåller lagar och regler som rör arbetsmiljön. Där finns också temasidor med matnyttig information.

Om det systematiska arbetsmiljöarbetet

De tre sidorna ovan innehåller mycket material om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Organisationer som ska börja arbeta med SAM kan dessutom ha nytta av följande arbetsmaterial:

Systematiskt arbetsmiljöarbete - Att arbeta med arbetsmiljön en fyrsidig gratisfolder från Handelns Arbetsmiljökommitté.

Systematiskt arbetsmiljöarbete för det lilla företaget är en broschyr med en mer utförlig beskrivning av hur små företag kan arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete. Broschyren kan köpas från Prevent.

Prevent har också många checklistor som kan användas för att kartlägga och bedöma risker och göra en handlingsplan. Checklistorna kan laddas ner gratis.

Arbetsmiljöverket har två broschyrer som ger handfast hjälp i det systematiska arbetsmiljöarbetet, Blankett för riskbedömning och Att förutse konsekvenser som handlar om att bedöma risker inför ändring i verksamheten.

Arbetsmiljön inom olika typer av verksamhet

Arbetsmiljöverket har en sida om datorarbete.

Checklista för fastighetsarbete

Speciella problem som rör den fysiska arbetsmiljön

Checklista för att kontrollera ventilationen.

Broschyr om Hot och våld. Utbildning Säker i butik. Programmet Skydd mot rån i handeln, läs mer på Handelns arbetsmiljökommittés webb-sida.

Broschyren Belastningsskador - Nej tack om bl a tunga lyft.

KemiGuiden om arbetsplatsens kemikaliearbete. Innehåller en interaktiv guide.

Arbetsklimat, arbetsorganisation och konflikter

Checklista om trivsel och arbetsklimat

Suntliv.nu är en hemsida som bl a behandlar "kollisioner på jobbet".

Arbetsplatskonflikt är en hemsida från Göteborgs Universitet om konflikthantering.

Kriser och krishantering

En hemsida med information om krishantering är Krishantering.

I en akut situation kan en drabbad person få hjälp av frivilligorganisationer som Brottsofferjour eller Kvinnojour.

Arbetsskador

Information om arbetsskador och blanketter finns på Arbetsmiljöverkets, Försäkringskassans och AFA Försäkrings hemsidor.

Sjukfrånvaro, rehabilitering och arbetsanpassning

Försäkringskassan har information om arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering.

Arbetsmiljöverket har en temasida om arbetsanpassning och rehabilitering.

Alkohol och droger

Alna har mycket information om alkohol och droger i ett arbetsplatsperspektiv.

På Arbetsmiljöupplysningen finns temasidor om alkohol och droger.


Skriv ut