Akademikerförbunden

Akademikerförbunden består av följande 14 SACO-förbund.

 • Akademikerförbundet SSR
 • Civilekonomerna
 • DIK
 • Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
 • Jusek
 • Kyrkans Akademikerförbund
 • Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
 • Naturvetarna
 • Sveriges Farmacevtförbund
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sveriges Psykologförbund
 • Sveriges Skolledarförbund
 • Sveriges Universitetslärarförbund
 • Sveriges Veterinärförbund

Akademikerförbundet SSR är det förbund som representerar Akademikerförbunden i förhållande till IDEA.


Skriv ut