Välkommen till Arbetsplatsguiden!

Arbetsplatsguiden är en kunskapsbank som innehåller råd, tips och arbetsmaterial som stöd för din organisations arbetsmiljöarbete. Det finns formella regler för arbetsmiljön och tyngdpunkten ligger på det förebyggande arbetet. Det arbetssätt som ska användas kallas Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). SAM handlar om VAD ni gör för er arbetsmiljö men också om HUR ni organiserar ert arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljö är ett brett begrepp, som innefattar både den fysiska arbetsmiljön och trivsel och arbetsklimat. Ideella organisationer har sina särskilda förutsättningar och Arbetsplatsguiden behandlar frågor som är speciellt viktiga för dessa.

Arbetsplatsguiden har utvecklats på uppdrag av Idea-Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer tillsammans med berörda fackliga organisationer.

Arbetsplatsguiden innehåller många länkar till andra webb-sidor och tips om material. Vi som utvecklat Arbetsplatsguiden har valt dessa länkar för att de ska passa bra just för ideella organisationer och att de också ska fungera väl för små ideella organisationer, som inte har så mycket tid att ägna åt arbetsmiljön, men som ändå månar om medarbetarnas trivsel och säkerhet.


 
Interaktiva guiden Uppslagsverket

Ger råd som passar er arbetsplats

Arbetsplatsguiden innehåller en interaktiv guide. Besvara frågorna. De handlar om er verksamhet, vad ni är intresserade av och och vill arbeta med. Utgående från era svar, sorterar den interaktiva guiden ut den information i Arbetsplatsguiden som passar för er.

Den interaktiva guiden är snabb och enkel att använda. Testa den och upptäck hur enkelt det är att arbeta med arbetsmiljön och klara de krav som gäller för er verksamhet.Skriv ut

Information när ni behöver den

Uppslagsverket innehåller kunskap inom flera områden som är viktiga för ideella organisationer.

Gå in och läs! Säkert hittar ni områden som ni är intresserade av och tips om hur ni kan arbeta vidare med frågorna.

Arbetsplatsguiden är:

Utvecklad för ideella organisationer

Utvecklad för att fungera i små organisationer

Enkel att använda

Fylld av konkreta tips och råd

Ett stöd för det systematiska och förebyggande arbetsmiljöarbetet

Ett stöd när något inträffat

Mera information

Lagar och regler

Information om lagar och regler finns i Uppslagsverket. I den interaktiva guiden hittar ni de lagar och regler som gäller för en viss fråga via §-länken.