Ansvar för arbetsmiljön

Det finns ett regelverk runt arbetsmiljöansvaret som man bör känna till.

Läs mer om

Vem som ansvarar för arbetsmiljön

Vems arbetsmiljö ansvarar vi för


Skriv ut

Lagar och regler

Ansvaret för organisa-tionens anställda regleras av Arbetsmiljölagen, som också innehåller regler om samordnings-ansvar.

Om någon skulle skadas som inte är anställd och inte omfattas av samordningsreglerna, kan ansvarig person i organisationen dömas för oaktsamhet enligt Brottsbalken.