Kunskap om kemiska risker och säker hantering av kemikalier

Det finns flera regler som gäller speciellt för arbete med kemiska produkter. Ni måste t ex:

  • Ha säkerhetsdatablad (kallas också varuinformationsblad) för alla produkter som är märkta med orange farosymbol. Leverantören är skyldig att lämna säkerhetsdatablad till er.
  • Ha en förteckning över kemiska produkter märkta med orange farosymbol, som finns och används hos er. En välordnad pärm med säkerhetsdatablad räcker, om ni inte har så många kemiska produkter.
  • Bedöma riskerna med det arbete med kemiska produkter som förekommer hos er. När ni bedömt riskerna, ska ni vidta de åtgärder som behövs för att minska riskerna. 
  • Se till att de som arbetar med de kemiska produkterna vet vilka riskerna är och hur de ska skydda sig.

Om ni vill veta mer om hur ni kan se till att er kemikaliehantering är säker eller om ni har en mer omfattande hantering av kemiska produkter, läs då mer i KemiGuiden. KemiGuiden innehåller en interaktiv del. Svara på frågorna så skapas Din KemiGuide som talar om vad ni på er arbetsplats behöver göra.


Skriv ut

Lagar och regler

De viktigaste reglerna om kemiska risker i arbetsmiljön finns i AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker  och i AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar. Dessutom finns det regler som rör arbete med kemiska produkter för gravida och ammande (AFS 1994:32), och minderåriga (AFS 1996:1). Det finns också en mängd föreskrifter som rör speciella kemiska ämnen eller arbetsmoment där kemiska risker förekommer. Mer om lagstiftningen finns i KemiGuiden.