Alkohol och droger

Det är viktigt att förebygga alkohol- och drogproblem

Om någon dricker för mycket eller missbrukar andra droger påverkar det hela arbetsplatsen. Förutom att den påverkade personen är en risk i sig själv, uppstår ofta problem med slarv och kvalitet i arbetet. Dessutom påverkas trivseln och samarbetet på arbetsplatsen.

Missbruk utvecklas under en lång period. För alkoholmissbruk kan det ta decennier för att omfattande bruk av alkohol ska övergå i missbruk. Beroende av narkotika utvecklas betydligt snabbare. Om man kan ta tag i problemen tidigt, innan de hunnit utvecklas till missbruk, är mycket vunnet. Insatserna blir mer begränsade och enklare. De negativa effekterna på arbetet blir mindre.

Läs mer om alkohol på Arbetsmiljöupplysningens temasidor.


Skriv ut

Föreskriften AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering anger att det ska finnas regler och rutiner för arbetsplatsens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering som beror på missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel.