Organisation och arbetsklimat

I ideella organisationer kan de anställda få möjlighet att arbeta med frågor de är djupt engagerade i. Arbetet kan därför bli både intressant och stimulerande. Samtidigt kan det uppstå problem, t ex när engagerade anställda och verksamhetsledning inte drar åt samma håll eller när en engagerad verksamhetsledning eller anställd inte förstår att andra anställda "bara" ser arbetet som ett "vanligt" arbete. Då kan vantrivsel och olust sprida sig.

Det finns en hel del som ni kan göra för att minska risken för ett dåligt arbetsklimat. Läs mer via länkarna nedan.


Skriv ut

Lagar och regler

Organisation och arbetsklimat behandlas i Arbetsmiljöverkets allmänna råd om Psykiska och sociala aspekter på arbetslivet, AFS 1980:14.