Hur kan vi arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)?

När ni har svarat på frågorna i Arbetsplatsguidens interaktiva guide, får ni råd om hur ni kan utforma SAM, på ett sätt som passar er arbetsplats och som också ger effekt och är till nytta för er. Ert SAM kommer att spegla de behov ni har i er verksamhet. Genom att besluta inte bara vad som ska göras utan också hur ni arbetar med frågorna och vem som ansvarar för att göra vad, så lägger ni grunden för att SAM fortsätter att fungera hos er.

En enkel början på ert systematiska arbetsmiljöarbete är att använda den metod som beskrivs i en fyrsidig gratisfolder från Handelns Arbetsmiljökommitté. Denna metod passar de flesta små företag som inte har så stora risker och brister i sin arbetsmiljö. En mer utförlig beskrivning av samma metod finns i arbetsmaterialet ”Systematiskt arbetsmiljöarbete för det lilla företaget”, som kan köpas från Prevent. Metoden innebär i korthet att:

  • Ni tar tag i de arbetsmiljöproblem som eventuellt dyker upp som en naturlig del i det dagliga arbetet.
  • Ni kartlägger er egen arbetsmiljö, t ex med hjälp av checklista eller enkät.
  • Ni ordnar årligen ett möte med hela personalen, där ni går igenom elva frågor om hur det är på er arbetsplats.
  • Om det skulle hända en arbetsolycka, följer ni de rutiner som gäller för sådana.
  • När ni planerar förändringar, undersöker ni hur dessa kommer att påverka arbetsmiljön och planerar för att arbetsmiljön ska bli bra.

Via Arbetsplatsguiden kan ni hitta och ladda ner de checklistor som passar för er. Det finns också andra och mer ambitiösa arbetsmaterial som stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Läs mer om dem i Prevents gratisfolder om olika material som stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

En broschyr från Arbetsmiljöverket som ni också kan har nytta av i ert arbete med SAM är

Ni kan behöva komplettera arbetet med SAM enligt arbetsmaterialen ovan med frågor som ni får hjälpa att identifiera via Arbetsplatsguidens interaktiva guide.

Vill ni leta efter andra material och annan information om SAM? Gå in på Arbetsmiljöupplysningens sidor om systematiskt arbetsmiljöarbete,  eller på Arbetsmiljöverkets sida om SAM. Andra underlag för ert arbetsmiljöarbete finns i de tips som följer.


Skriv ut

Lagar och regler

Grunden för kraven på det systematiska arbetsmiljöarbetet finns i Arbetsmiljölagen, 3e kapiltet, §2a.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete finns mer detaljerade krav.