Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det finns krav på arbetsgivaren att arbeta systematiskt med arbetsmiljön.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, handlar om vad ni gör för er arbetsmiljö men också om hur ni organiserar ert arbetsmiljöarbete. Man kan säga att SAM är ett sammanfattande namn på allt ert arbetsmiljöarbete. Om ni arbetar med Arbetsplatsguiden, blir det lätt för er att arbeta med SAM.

I SAM ingår:

  • Att arbeta med arbetsmiljön i det dagliga arbetet och på ett sätt som passar arbetsplatsen.
  • Att arbeta förebyggande. Det innebär att man ska identifiera och åtgärda eventuella risker och brister innan någon hunnit skadas.
  • Självklart är det också viktigt att följa upp eventuella olyckor eller tillbud, och vidta åtgärder så att något liknande inte händer igen.


Skriv ut

Lagar och regler

Grundkraven på det systematiska arbetsmiljöarbetet finns i Arbetsmiljölagen, 3e kapitlet, §2a.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete finns mer detaljerade krav på SAM.