Arbetsmiljön i ideella organisationer

Det finns en del arbetsmaterial som passar alla, oavsett typ av verksamhet. Kanske kan ni ha nytta av något av dessa?

  • Enkät om vår arbetsmiljö Denna enkät täcker upp hela arbetsmiljön, också trivsel och arbetsklimat. En sammanställning av enkätsvaren kan vara dels en enkel temperaturmätning på arbetsplatsen, dels en bra utgångspunkt för en diskussion om hur ni vill arbeta vidare med er arbetsmiljö.
  • Checklista om de viktigaste arbetsmiljöfrågorna Detta är kort checklista som passar för alla verksamheter.

Skriv ut

Lagar och regler

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete, finns krav på kartläggning av arbetsmiljön och att det ska finnas en skriftlig handlingsplan för de åtgärder som inte kan vidtas direkt.