Vad är en kris?

En kris kan uppkomma efter en olycka eller en svår händelse på arbetsplatsen som berör någon anställd. I samband med en kris räcker ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte till för att man ska förstå och psykiskt hantera situationen.

Kriser tar sig olika uttryck hos olika människor. Reaktioner kan komma i kroppsliga problem som t ex sömnstörningar, hjärtklappning. Även beteendeförändringar som t ex nedstämdhet och koncentrationssvårigheter kan förekomma.

Det är bra att ha en beredskap för kriser, eftersom beredskapen både kan mildra krisens effekter för enskilda anställda, men också minska skadeverkningarna för organisationen och verksamheten.

Mer om hur man kan skapa en beredskap för om det som inte får hända ändå händer finns på webb-sidan Krishantering  som syftar till att öka beredskap och handlingskraft efter en olycka eller en svår händelse på arbetet. Fler tips och råd finns också på temasidan om kris på webb-sidan SuntLiv

 


Skriv ut

Lagar och regler

Regler om kriser och krishantering finns i Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7.