Sjukfrånvaro, rehabilitering och arbetsanpassning

Under det senaste decenniet har sjukfrånvaron diskuterats mycket. Om man vill arbeta för att minska de anställdas sjukfrånvaro, kan många olika typer av insatser bli aktuella. Vilka insatser som väljs, beror på vilka de viktigaste orsakerna är bakom de anställdas sjukfrånvaro.

 


Skriv ut